Header

START VERHUUR!

Goed nieuws! Er kan officieel ingeschreven worden voor een van de huurappartementen in het nieuwbouwproject Dok15 in Amsterdam-Buiksloterham!

De oplevering wordt verwacht in de loop van het 1e kwartaal 2020, dit is echter nog een prognose! Elke aansprakelijkheid inzake de verwachte datum van oplevering onzerzijds is uitgesloten. Dok15 is een nieuwbouwproject in aanbouw en de woningen kunnen derhalve niet bezichtigd worden.

De woningen zijn al opgeleverd en kan contact opgenomen met ons worden voor een bezichtiging.

Good news! You can officially register for one of the rental apartments in the new development project Dok15 in Amsterdam-Buiksloterham. The completion is expected in the first quarter of 2020, but this is still a prognosis! Any liability with regard to the expected delivery date on our part is excluded. Dok15 is a new construction project under construction and the houses can therefore not be viewed.

The houses have already been completed and can be contacted for a viewing.

Hierbij de voor inschrijving benodigde informatie over Dok15:
Hereby the information required for registration about Dok15:

- Prijslijst met toelichting
- Verdiepingsplattegronden van het gebouw met vermelding van adres/huisnummer en type
- Woningtype plattegronden
- Afwerkstaat van de woningen

Indien u interesse heeft om een appartement in Dok15 te huren, dan verzoeken wij u het inschrijfformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en de gevraagde bijlagen aan te hangen. Voordat u dit formulier invult is het van belang dat u de Algemene informatie heeft gelezen.  Hierin staan onder meer de inkomenseisen vermeld, alsmede overige bepalingen m.b.t. de huur.
If you are interested in renting an apartment in Dok15, we kindly request you to fill in the registration form as soon as possible and to attach the requested attachments. Before you fill out this form, it is important that you have read the General information. This includes the income requirements, as well as other provisions regarding the rent.

Header

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het verhuurteam Dok15 bij Hallie & Van Klooster Makelaardij:
projecten@hallie-vanklooster.nl of tel (020) 6 816 716.