Dok15, Amsterdam

Volledig verhuurd

Dok15

Luxe drie- en vierkamerappartementen aan het water in Amsterdam, in twee prachtige gebouwen. Ze zijn te huur in de nieuwbouwprojecten Dok7 en Dok15 in de wijk Buiksloterham. Op vrijdag 25 juni is er een open huis tussen 14:30 en 17:00 uur. Vanwege de coronamaatregelen kun je alleen komen na telefonische afspraak (020-6816716) met Hallie & Van Klooster Makelaardij. Ben je verhinderd? Maak dan een afspraak op een andere dag en tijd.

**DOK15: LUXE HUURAPPARTEMENTEN AAN HET WATER! ***

DIRECT BESCHIKBAAR! Bel met Hallie & Van Klooster Makelaardij, tel (020) 6 816 716 voor het inplannen van een bezichtiging.

Wonen aan het water in Buiksloterham, in een wijk in opkomst. Het kan in Dok15, een fraai fonkelnieuw gebouw met 35 huurappartementen aan het Tolhuiskanaal. Hiervan zijn nog een paar appartementen beschikbaar. Alle woningen in dit mooie complex met lift worden opgeleverd met een luxe keuken met inbouwapparatuur, fraai sanitair en tegelwerk én vloerverwarming.

Op de website HURENINBUIKSLOTERHAMDOK15.NL kan je uitgebreid kijken en lezen over het project en de buurt. Ook zijn hier alle plattegronden per type woning en andere verhuurinformatie te downloaden. Om welke appartementen het gaat, over de afwerking, aan welke inkomensvoorwaarden u dient te voldoen en welke stukken we graag ontvangen. Ook is hier de link naar het inschrijfformulier te vinden!


WONEN IN DOK15
De paar nog beschikbare driekamerappartementen van Dok15 hebben woonoppervlaktes van circa 84 tot zo’n 87 m2. Ze bevinden zich op de 1e tot en met de 5e verdieping, allemaal zelfs met een balkon op het zuidwesten, met uitzicht op het water van het Tolhuiskanaal.

De huurprijzen variëren van € 1.480 tot € 1.580 euro per maand (exclusief servicekosten). Uw auto onmisbaar? Geen probleem, de appartementen van Dok15 hebben de mogelijk tot het huren van een parkeerplaats in een prachtige parkeergarage in de directe nabijheid. Heerlijk comfortabel!

Dok15 wordt gerealiseerd aan de Leen Jongewaardkade en het Albert Molhof, pal aan het water van het Tolhuiskanaal. Het gebouw bestaat uit een hoger deel aan het water van zeven verdiepingen en een lager deel van vier verdiepingen aan het Albert Molhof naar de kade toe.


BIJZONDER WONEN AAN HET WATER IN BUIKSLOTERHAM
Dok15 wordt een fraai gebouw, dat qua uitstraling goed past bij het robuuste karakter van Buiksloterham, een gebied met een industrieel verleden. Het gebouw ademt licht, lucht, ruimte en comfort. Tegelijkertijd heb je de vrijheid die automatisch verbonden is met huren. Ook de omgeving is zeer de moeite waard. Dok15 ligt aan het water van het Tolhuiskanaal. Op een steenworp afstand liggen vintage winkels, diverse cafés en bekende restaurants als Plekk, de Tolhuistuin en Loetje aan het IJ. Dat geldt ook voor grote culturele trekkers als het Eye Filmmuseum en de A’DAM Toren. De ring A10 is met de auto gemakkelijk bereikbaar. En met het pontje ben je zo in het centrum van Amsterdam.

INTERESSE?
De appartementen zijn klaar en direct beschikbaar! Bel snel met Hallie & Van Klooster Makelaardij, tel (020) 6 816 716 voor het inplannen van een bezichtiging van een van de appartementen.

Om in aanmerking te komen voor deze appartementen dient u te voldoen aan de inkomensnorm. Voor één persoon geldt een inkomensnorm van tenminste 40 maal de kale huurprijs en voor twee personen een gezamenlijk jaarinkomen van tenminste 60 maal de kale huurprijs bruto per jaar. Huurder dient in principe zelf aan de inkomenseis te voldoen. Er wordt niet verhuurd aan studenten en er wordt niet gewerkt met garantstellingen of borgstellingen door ouders of derden. De woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf, voor eigen bewoning en de huurder dient zich na oplevering in te schrijven op dit adres.

Inschrijven voor een van de fraaie huurappartementen kan ook via de site. Op de pagina Verhuurinformatie op de website HURENINBUIKSLOTERHAMDOK15.NL kan je alle verhuurinformatie lezen en downloaden. Ook is hier de link naar het inschrijfformulier te vinden!

Meer info kan ook via Hallie & Van Klooster Makelaardij, tel (020) 6 816 716 of projecten@hallie-vanklooster.nl.

----------

** DOK15: AVAILABLE IMMEDIATELY! Call Hallie & Van Klooster Makelaardij, tel (020) 6 816 716 to schedule a viewing **

Living by the water in Buiksloterham, in an emerging neighborhood. It is possible in Dok15, a beautiful new construction project with 35 rental apartments on the Tolhuiskanaal. Types B and E are still available. All homes in this beautiful complex with lift are delivered with a luxury kitchen with built-in appliances, beautiful sanitary ware and tiling and underfloor heating.

On the HURENINBUIKSLOTERHAMDOK15.NL website you can look and read extensively about the project and the neighborhood. All floor plans per type of house and other rental information can also be downloaded here. Which apartments are concerned, about the finish, which income conditions you must meet and which documents we would like to receive. You can also find the link to the registration form here!

LIVING IN DOCK 15
The still available three-room apartments of Dok15 have living areas of approximately 84 to approximately 87 m2. They are located on the 1st to the 5th floor, all even with a south-west facing balcony, overlooking the water of the Tolhuis Canal.

The rental prices vary from € 1,480 to € 1,580 per month (excluding service costs). Your car indispensable? No problem, the Dok15 apartments have the possibilty to rent a parking space in a beautiful parking garage in the immediate vicinity as standard. Wonderfully comfortable!

Dok15 will be realized on the Leen Jongewaardkade and the Albert Molhof, right on the water of the Tolhuis Canal. The building consists of a higher part on the water of seven floors and a lower part of four floors on the Albert Molhof towards the quay.

PARTICULARLY LIVING ON THE WATER IN BUIKSLOTERHAM
Dok15 will be a beautiful building, which in terms of appearance will fit in well with the robust character of Buiksloterham, an area with an industrial past. The building breathes light, air, space and comfort. At the same time, you have the freedom that is automatically connected to renting. The environment is also very worthwhile. Dok15 is located on the water of the Tolhuis Canal. A stone’s throw away are vintage shops, various cafes and famous restaurants such as Plekk, the Tolhuistuin and Loetje aan het IJ. This also applies to major cultural attractions such as the Eye Film Museum and the A’DAM Tower. The ring A10 is easily accessible by car. And with the ferry you can be in the center of Amsterdam in no time.

INTERESTED?
To qualify for these apartments you must meet the income standard. One person has an income standard of at least 40 times the basic rent and for two people a joint annual income of at least 60 times the basic gross rent per year. In principle, the tenant must meet the income requirement himself. There is no renting to students and there is no working with guarantees or guarantees by parents or third parties. The house must be used as a main residence, for personal occupation and the tenant must register at this address after delivery.

You can register for one of the beautiful rental apartments! On the Rental Information page on the HURENINBUIKSLOTERHAMDOK15.NL website you can read and download all rental information. You can also find the link to the registration form here!

More information is also available via Hallie & Van Klooster Makelaardij, tel (020) 6 816 716 or projects@hallie-vanklooster.nl.
Lees verder...